HET PROBLEEM VAN JE KLEDING

HET PROBLEEM VAN JE KLEDING

Het probleem van je kleding anno 2019? We kopen teveel troep. Daar gaat de aarde aan kapot.
De oplossing? Koop geen troep. Koop mooie en eerlijke spullen, en doe er zo lang mogelijk mee.

Zo. Eigenlijk kan je nu al stoppen met lezen. Het probleem én de oplossing van je kleding in 2 regels. Maar voor mensen die ietsje meer uitleg wel nuttig vinden, hier toch wat achtergrond.

Als duurzaam ondernemer probeer ik dagelijks de wereld een stukje beter en mooier te maken. Omdat ik in kleding zit, interesseer ik me in het bijzonder voor de kledingindustrie. Hier is qua duurzaamheid nog een hele hoop te verbeteren. Sterker nog, de kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. En ook al vindt er her en der verduurzaming plaats, het wil nog niet zo vlotten tussen consumenten en duurzame kleding.

Waarom niet? Mijn korte antwoord: duurzaamheid in kleding is te moeilijk en duurt te lang. Ingewikkeld, onduidelijk, uitgebreid en saai. Daarom haken veel mensen af, ondanks dat ze op zich niks tegen duurzaamheid hebben. Het blijft te vaag wat nu echt duurzaam is, en wat blijft steken bij een marketingtruc. Mede door die onzekerheid is duurzaamheid geen koopmotief, zoals kwaliteit, prijs en gemak dat wel zijn. Mensen kiezen dan eerder voor duurzame alternatieven voor energie, wonen, reizen of eten. Die zijn simpeler, en in sommige gevallen zelfs goedkoper of aantrekkelijker dan de niet-duurzame variant.

In het iets langere antwoord kun je het beste een onderscheid maken tussen de consument en de industrie zelf.

De consument verlangt duidelijk inzicht in de verschillen ten aanzien van duurzaamheid. Dit moet ook kort en krachtig, want anders verlies je de aandacht. Voor veel mensen is dat inzicht er nog niet, dus blijft men bij de huidige veilige keuzes. De consument wil er wel goed uitzien! Daarin vervult kleding een belangrijke rol, en we zijn vooral gevoelig voor vernieuwing en trends. Daarom willen we steeds nieuwe kleren en kijken we vooral naar het uiterlijke vertoon in plaats van de footprint op de aarde. Tenslotte, de consument ziet het voordeel niet van duurzame kleding. Er kleeft juist nog een imago aan van saai en duur, hoewel dit langzaam verschuift. De oplossing moet beter zijn. Hogere kwaliteit, mooier, aantrekkelijker of goedkoper.

De industrie kan deze betere oplossing maar moeilijk faciliteren. In een industrie die draait op hoge productievolumes en waarin grote merken de trends dicteren, zit weinig ruimte voor duurzame disruptie. De industrie kent een breed scala aan duurzame problemen. Noem maar op: CO2 uitstoot, watervervuiling, bodemverontreiniging, uitputting van natuurlijke bronnen, dierenwelzijn, uitbuiting van mensen en ga zo maar door. Er is geen eenduidige oplossing en het internationale draagvlak voor gerichte actie ontbreekt. Tenslotte, de industrie wil eigenlijk ook niet veranderen. De markt kent haar eigen problemen, zoals fast fashion en de opkomst van online kledingwinkels. Er is dus weinig initiatief om te veranderen. Consumenten zien er zoals gezegd weinig nut in en de politiek houdt zich afzijdig. Waarom? Vraag je maar eens af hoeveel miljarden de staat int met belastingen op kleding.

Toch geloof ik heilig in een duurzame kledingwereld. Want zodra je het probleem begrijpt, is de oplossing niet ver weg. Het bewustzijn van consumenten groeit, en dat is het fundament voor verandering. En ook al moet er een hoop veranderen, we bewegen elke dag een beetje de goede kant op. En om duurzaamheid nu zo simpel en kort mogelijk te houden, sluit ik af met 2 essentiële tips voor je kledingkast. Op een later moment ga ik daar graag dieper op in, maar laten we eerst maar eens beginnen met een breed gedeeld begrip over wat duurzaamheid nu precies is.

1. Koop mooie en eerlijke spullen.
2. Doe er zo lang mogelijk mee.
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.